ZDPM Jesenice

 

Predstavitev

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice je humanitarna organizacija in deluje v javno dobro. Temelji na uveljavljanju temeljnih vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov. ZDPMJ  odlikuje prostovoljno delo, neprofitnost, nestrankarsko delovanje, varovanje življenja otrok, mladostnikov in družin, strpnost do drugačnih, ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenih otrok, mladostnikov in družin v različne programe in odprtost delovanja.

Začetki

ZDPMJ je bila ustanovljena v letu 1953 kot organizacija, katere osnovna dejavnost je namenjena izboljšanju življenjskih pogojev otrok. Ustanovili so jo priznani strokovnjaki, ki so se na različnih področjih in na različne načine ukvarjali z otroki. Mnoge njene dejavnosti so že kmalu postale ustanove ali pa zakonsko predpisani programi: prve vrtce so ustanovili prostovoljci, prve vzgojne posvetovalnice prav tako, prve knjižnice za otroke,  v okviru ZPMS je tekla bitka za porodniški dopust, za uzakonjenje male šole  itd..

V našem okviru je več let delovala tudi Pionirska organizacija. Vodili smo akcijo za dobro igračo in zdravo prehrano v šolah, stalnica pa so programi prostega časa, zlasti letovanja in tradicionalne prireditve kot na primer Veseli december.

Čeprav je država močno omejila sredstva namenjena našim programom, so mnogi ostali v takšnem ali še razširjenem obsegu, odpovedati pa smo se morali tistim, ki zahtevajo večja vlaganja.

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice (ZDPMJ) je članica Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Aktualni predsednik ZDPMJ je g. Miloš Jenkole, sekretar pa g. Boštjan Smukavec.